ЗАСЕДАНИЕ №11 ОТ ДАТА 30.06.2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №11 ОТ ДАТА 30.06.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 25.06.2020 - 11:27
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.06.2020 година (вторник)...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №11 ОТ ДАТА 30.06.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 01.07.2020 - 09:24
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.06.2020 година (вторник)...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №11 ОТ ДАТА 30.06.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 07.07.2020 - 16:41
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 11 от проведеното на 30.06.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10328 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета...