ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №27 ОТ ДАТА 03.11.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 03.11.2021 - 09:59

На 03.11.2021 год. (сряда) от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 39а, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, след взето решение на Председателския съвет към Общински съвет – Бургас, чрез видеоконферентна връзка, се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

Точка единствена ОбС 08-00-12103 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избиране на временно изпълняващ кмет на кметство с. Твърдица за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет

 

 

 

ДИМЧО ГРУДЕВ

За председател на Общински съвет – Бургас