Станимир Байчев Баев

Станимир Байчев Баев
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 17.02.1974г.
Професия: Заместник - директор, административно-стопанска дейност
Образование: СУ "Св. Кл. Охридски", магистър "Спец. педагогика" и "Трудова и организационна психология", бакалавър "История"; Университет "Проф. д-р Асен Златаров", спец. "Стопанско управление"
Чужди езици: Руски език, английски език
Избран с политическа сила: ПП БСП
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Средно и висше образование; наука, иновации и оперативни програми; международно сътрудничество и връзки с гражданското общество; социални дейности
Телефон за контакти: 0895525078

ПИТАНЕ 08 - 00 15278 / 12.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Станимир Баев - общински съветник от БСП, относно: Оплакване от живущи в бл. 178-179 в ж.к. "Изгрев", гр. Бургас за наличието на постоянен наднормен шум от вибрации, породени от дейността на магазин "БИЛЛА"