КОНКУРСИ

Обявява конкурс за длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”

Ренета Райкова на Ср., 27.01.2021 - 10:11
О Б Я В Л Е Н И Е Общински съвет – Бургас, на основание Решение по т.26 от Протокол №19/26.01.2021 г., чл. 7 и следващите от Правилника за организацията...

Обявява конкурс за длъжността управител на „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

Деан Бончев на Ср., 06.01.2021 - 11:02
ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД 1. Минимални и...

Обявява конкурс за длъжността управител на „ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС“ ЕООД

Деан Бончев на Ср., 06.01.2021 - 10:59
ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС“ ЕООД 1...

Обявява конкурс за длъжността управител на „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ - БУРГАС“ ЕООД

Деан Бончев на Ср., 06.01.2021 - 10:57
ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ - БУРГАС“ ЕООД 1...

Обявява конкурс за длъжността управител на „БУРГАСБУС“ ЕООД

Деан Бончев на Ср., 06.01.2021 - 10:54
ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „БУРГАСБУС“ ЕООД 1. Минимални и специфични...

Обявява на конкурс за длъжността управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

Деан Бончев на Ср., 06.01.2021 - 10:51
ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД 1. Минимални и...