Михаил Димитров Хаджиянев

Михаил Димитров Хаджиянев
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС

Дата на раждане: 31.01.1969г.
Професия: Адвокат
Образование: Магистър по "Право", магистър по "Бизнес администрация", магистър по "Здравен мениджмънт" 
Чужди езици: Английски, руски и френски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Телефон за контакти: 0888758152

Е-ПОЩА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14653 / 14.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на общински съветници за членове на комисии, създадени по силата на специален закон или подзаконов нормативен акт, и специализирани органи

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14657 / 14.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14658 /14.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на постоянни комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14693 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на Постоянна комисия по чл. 23, ал. 3, т. 11 и Комисия по чл. 23, ал. 1 от ПОДОСКВОА 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14697 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Откриване на допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора им