ГРАФИЦИ НА КОМИСИИ

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ДЕКЕМВРИ 2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 08.12.2023 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 2 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 19.12.2023 г.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. НОЕМВРИ 2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

Препоръчителен краен срок за внасяне на докладни записки е 22.11.2023 г. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала № 2 находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 30.11.2023 г.