ВХОДЯЩИ ПИСМА

Общ брой входящи писма: 173

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 10453 / 10.08.2020 г.

r.raykova на Пон., 10.08.2020 - 15:32
ОТНОСНО

от Петър Алексиев - председател на УС на ДФК "Звездичка", относно: Проект на Наредба за условията и реда за използване на спортни обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 10451 / 06.08.2020 г.

r.raykova на Четв., 06.08.2020 - 15:45
ОТНОСНО

от Управителния съвет на сдружение на етажната собственост на бл. 143, к-с "Лазур", относно: Нарушаване на жилищни нужди

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10448 / 21.07.2020 г.

r.raykova на Четв., 30.07.2020 - 16:31
ОТНОСНО

от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: инфраструктура на пазар срещу бл.8 жк."Зорница"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 10445 / 28.07.2020 г.

r.raykova на Четв., 30.07.2020 - 09:03
ОТНОСНО

от А. П. Т., относно: Разрешение за изкупуване на идеални части 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 10441 / 27.07.2020 г.

r.raykova на Четв., 30.07.2020 - 08:52
ОТНОСНО

от М. Й. Йорданов и И. Цанев - членове на Съвета на директорите на акционерно дружество "ПСФК Черноморец Бургас" АД, относно: Свикване на Общо събрание

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 10338 / 30.06.2020 г.

r.raykova на Четв., 23.07.2020 - 14:16
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики", относно: Отмяна на решения по общински социален фонд COVID-19 на Постоянната комисия по социални дейности 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 10425 / 22.07.2020 г.

r.raykova на Четв., 23.07.2020 - 09:36
ОТНОСНО

от д-р Георги Паздеров - директор на Регионална здравна инспекция - Бургас, относно: Допускане на медии и граждани на заседание на Общински съвет - Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10420 / 21.07.2020 г.

r.raykova на Ср., 22.07.2020 - 11:18
ОТНОСНО

от Живко Господинов и Чанко Мирчев - общински съветници от БСП, относно: Асфалтиране на ул. "Съветска" и ремонт на част от оградата на училището в с. Равнец

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 10381 / 15.07.2019 г.

r.raykova на Ср., 15.07.2020 - 17:04
ОТНОСНО

от Диана Саватева- зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предложения за именуване на нови улици на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10377 / 15.07.2020 г.

r.raykova на Ср., 15.07.2020 - 15:36
ОТНОСНО

от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев - общински съветници в Общински съвет - Бургас, относно: Лошото състояние на пътната настилка между бл. 48 и бл. 169 в к-с "Славейков", гр. Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10376 / 15.07.2020 г.

r.raykova на Ср., 15.07.2020 - 15:31
ОТНОСНО

от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев - общински съветници в Общински съвет - Бургас, относно: Изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, II, III и IV в кв. 4, по плана на кв. "Възраждане", гр. Бургас, ул. "Сан Стефано" №47, до бл. 14, 15 и 16
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 10368 / 15.07.2019 г.

r.raykova на Ср., 15.07.2020 - 13:57
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поставяне на паметна плоча на сградата, където се е помещавал щабът на 24-ти пехотен Черноморски полк 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 10364 / 14.07.2020 г.

r.raykova на Вт., 14.07.2020 - 15:17
ОТНОСНО

от Теодор Шейтанов - генерален секретар на Българска федерация конен спорт, относно: Разходването на финансовите приходи при организация на спортни състезания, които са финансирани от Община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10351 / 08.07.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.07.2020 - 14:14
ОТНОСНО

от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Изграждане на паркинг в к-с "Изгрев", в междублоковото пространство около бл. 39 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 10352 / 09.07.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.07.2020 - 11:18
ОТНОСНО

от инж. Н. Киров - Председател на Съюза на зърнопроизводителите от бургаска област, относно: Намаляване на дължимите наеми за полските пътища и нефункциониращи канали за стопанската 2020/2021 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 10355 / 09.07.2020 г.

r.raykova на Пон., 13.07.2020 - 11:13
ОТНОСНО

от живущите на ул. "Цар Шишман", ул. "Съгласие" и ул."Цар Петър" в гр.Бургас, относно: Противообществени прояви в градинката до Старата поща. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 10348 / 07.07.2020 г.

r.raykova на Вт., 07.07.2020 - 11:03
ОТНОСНО

от Х. Колев - прокурор в Окръжна прокуратура, гр. Бургас, относно: Преписка, вх. № 3491/2020 г. на Административен отдел при ОП - гр. Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 10347 / 06.07.2020 г.

r.raykova на Пон., 06.07.2020 - 17:20
ОТНОСНО

от Б. Монева - председател на сдружение с нестопанска цел "Съюз на слепите в България", относно: Карти с намаление за градски транспорт за хора с увреждания
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 10346 / 06.07.2020 г.

r.raykova на Пон., 06.07.2020 - 17:11
ОТНОСНО

от Николай Стоянов - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Именуване на улици в Община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 10343 / 03.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 03.07.2020 - 16:23
ОТНОСНО

от собственици и ползватели на имоти в кв. 26 по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас, относно: Частично изменение на уличната регулация на ул. "Четвърта" между о.т. 76 и о.т. 88 по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 10312 / 25.06.2020 г.

r.raykova на Ср., 01.07.2020 - 14:20
ОТНОСНО

от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев - общински съветници в Общински съвет - Бургас, относно: Прекратяване на членство в ПП "Възраждане" и обявяване за независими общински съветници 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 10323 / 29.06.2020 г.

r.raykova на Пон., 29.06.2020 - 16:05
ОТНОСНО

от доц. д-р Диана Ковачева - омбудсман на Република България, относно: Извършване на проверка и предприемане на необходимите действия за осигуряване на достъпен маршрут и места за паркиране за хора с увреждания пред жилищни сгради 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 10316 / 26.06.2020 г.

r.raykova на Пет., 26.06.2020 - 16:47
ОТНОСНО

от д-р Е. Трошанова - управител на "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на медицински консумативи и дезинфектанти предвид COVID-19 обстановката
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10298 / 22.06.2020 г.

r.raykova на Четв., 25.06.2020 - 16:52
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Състояние на подлеза до "Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника" за преминаване на бул. "Демокрация"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 10304 / 23.06.2020 г.

r.raykova на Четв., 25.06.2020 - 16:35
ОТНОСНО

от живущи на ул. "Шейново" 73 и ул. "Сан Стефано" 79, относно: Общинския произвол на 11-12-13.06.2020 год., в който бяха наложени глоби за неправилно паркиране и вдигнати автомобилите на живущите в района 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 10302 / 23.06.2020 г.

r.raykova на Вт., 23.06.2020 - 12:09
ОТНОСНО

от А. Маджуров - председател на ВК "Дея Спорт", относно: Домакинство на Община Бургас за финала по волейбол във възрастова група юноши старша, които ще се проведат от 15 до 19 юли 2020 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЖАЛБА № 08 - 00 10261 / 19.06.2020 г.

r.raykova на Пет., 19.06.2020 - 17:32
ОТНОСНО

от Управителния съвет на сдружение на етажната собственост на бл. 143, к-с "Лазур", относно: Нарушаване на обществения ред

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ