КОНТАКТИ

Молим гражданите, които желаят среща с председателя на Общинския съвет, да се запишат предварително на тел: 056/ 907 207 или в стая №108 на адрес: 8000 Бургас, ул. „Александровска” 26, Гергана Чанакова – сътрудник на Председателя на Общински съвет – Бургас

 

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Гергана Чанакова - сътрудник на Председателя на Общински съвет - Бургас:
Телефон за връзка: (056) 907 207
E-mail: council@burgas.bg

 

ОТДЕЛ "ЕКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ 
ДИЛЯНА СТОЙКОВА-ПЕТРОВА 
ул."Александровска"26, ет.1, ст.110
тел.(056) 907 208


Гл.юрисконсулт
Мая Юриева Бошнакова –Тодорова
ул."Александровска"26, ет.1, ст.110
тел.(056) 907 522

Гл.експерт
Деан Бончев
ул."Александровска"26, ет.1, ст.110
тел.(056) 907 208

Гл.специалист
Жени Господинова
ул."Александровска"26, ет.1, зала 2
тел.(056) 907 235

Гл.специалист
Марина Франц
ул."Александровска"26, ет.1, зала 2
тел.(056) 907 235