ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Гергана Чанакова на Четв., 20.04.2023 - 14:12
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В изпълнение на решение по т.51 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 11.04.2023 г., отразено в Протокол №50...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №51 ОТ ДАТА 29.05.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пон., 29.05.2023 - 15:25
СЪДЪРЖАНИЕ
На 29.05.2023 год. (понеделник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. МАЙ 2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 25.04.2023 - 16:00
Крайният срок за внасяне на докладни записки е 17.05.2023 г. (сряда). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Гергана Чанакова на Четв., 20.04.2023 - 14:12
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В изпълнение на решение по т.51 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 11.04.2023 г., отразено в Протокол №50...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №50 ОТ ДАТА 11.04.2023 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 11.04.2023 - 16:25
СЪДЪРЖАНИЕ
На 11.04.2023 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...