ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №20 ОТ ДАТА 23.02.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 18.02.2021 - 15:29
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 23.02.2021...

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пон., 15.02.2021 - 16:54
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 9, ал. 1, от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас (Правилника), в съответствие с решение по точка 26 от...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 13:59
Поради интензивно променящата се епидемична обстановка и високия брой заболели през последните дни, с оглед опазване на общественото здраве и предприемане на мерки за предотвратяване нивото на заразата, заседанията на...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ФЕВРУАРИ 2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 01.02.2021 - 16:03
Крайният срок за входиране на докладни записки е 12.02.2021 г. (петък). Мястото на заседанията на постоянните комисии, както и на заседанието на ОбС, ще бъде обявено допълнително. Ще има осигурено...

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2021 Г. ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пет., 29.01.2021 - 15:25
Бюджет 2021: Възстановяване с грижа за хората Здравеопазване, образование, социална взаимопомощ, работа 2020 г. нанесе тежки последствия върху икономиката и живота на хората. Тази нова ситуация изисква адаптация чрез нови...