ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пон., 18.10.2021 - 15:16
Уведомяваме Ви, че редовното Двадесет и шесто заседание на Общински съвет – Бургас ще се проведе на 26.10.2021 г. от 09:00 часа, онлайн при осигурено видеоизлъчване, в съответствие с чл...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пон., 11.10.2021 - 15:07
Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1, по предварително обявения график и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ОКТОМВРИ 2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 04.10.2021 - 14:40
Крайният срок за входиране на докладни записки е 15.10.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...
  • 0
  • 1
  • 2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ОКТОМВРИ 2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 04.10.2021 - 14:40
Крайният срок за входиране на докладни записки е 15.10.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №25 ОТ ДАТА 28.09.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 29.09.2021 - 10:07
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ПETOTO ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. СЕПТЕМВРИ 2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 08.09.2021 - 15:40
Крайният срок за входиране на докладни записки е 13.09.2021 г. (понеделник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1...

ОБЯВЛЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пон., 16.08.2021 - 10:38
ОБЯВЛЕНИЕ Публичното обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас към 31.12.2020 г. ще се проведе присъствено при спазване на противоепидемичните мерки. Допуска се присъствието на по...

ПОКАНА

Гергана Чанакова на Пет., 06.08.2021 - 09:10
ПОКАНА за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредбата за...