ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №21 ОТ ДАТА 14.04.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 14.04.2021 - 15:47
СЪДЪРЖАНИЕ
На 14.04.2021 год. (сряда) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.39а, ал.1 от Правилник за организацията и...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Пон., 12.04.2021 - 09:36
Уведомяваме Ви, че редовното Двадесет и първо заседание на Общински съвет – Бургас ще се проведе на 14.04.2021 г. от 09:00 часа, онлайн при осигурено видеоизлъчване, в съотвествие с чл...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Пон., 05.04.2021 - 11:38
Поради интензивно променящата се епидемична обстановка и високия брой заболели, с оглед опазване на общественото здраве и предприемане на мерки за предотвратяване нивото на заразата, заседанията на постоянните комисии към...

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. АПРИЛ 2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.03.2021 - 16:49
Крайният срок за входиране на докладни записки е 02.04.2021 г. (петък). Мястото на заседанията на постоянните комисии, както и на заседанието на ОбС, ще бъде обявено допълнително. Заседанието на ОбС...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №20 ОТ ДАТА 23.02.2021 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 24.02.2021 - 09:19
СЪДЪРЖАНИЕ
На 23.02.2021 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.39а, ал.1 от Правилник за организацията и...