СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №8 ОТ ДАТА 22.02.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 46, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, във връзка с изложените в Дневния ред въпроси, свиквам извънредно ОСМО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 22.02.2024 г. от 14:00 ч. (четвъртък), в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №7 ОТ ДАТА 14.02.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На 14.02.2024 год. (сряда)  от 09:00 часа , на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.45, ал.1 и чл. 46, изр. последно от ПОДОСКВОА на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, при следния

ДНЕВЕН РЕД