ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15254 / 05.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на ПК по "Наука, иновации и оперативни програми" и д-р Лидия Стефанова - член на комисията, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Избор на членове на Комисия по раздел V, т.1 от Правилата за подкрепа на международни, национални и регионални научни събития, майсторски класове и научноприложни проекти, провеждани на територията на община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ