Входящи писма

 

Общ брой входящи писма: 239

ПИСМО 08 - 00 15738 / 18.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д.н. Мария Нейкова - областен управител на Област Бургас, относно: Благотворителен концерт, посветен на деца със Синдром на Даун в област Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

СИГНАЛ 08 - 00 15727/ 18.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от СК "Акулите" - Я. Ангелов, КВС " Бургас" - М. Попов, СКП "Метропол" - Х. К. Гарибян - представляваш, КВС "Нефтохимик" - К. Костадинов, относно: Неправомерно подписан договор между ОП "Общински имоти" и ПК "Бриз"
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 08 - 00 15733 / 18.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариета Тимнева Рохова и Дилян Димитров Георгиев - общински съветници, относно: Достъп до обществена информация 

ДОКЛАД 08 - 00 15699 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Христина Хаджиатанасова - председател на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси, относно: Проверка на срока за подаване на ежегодни декларации за 2023 г. по чл.49, ал.1, т.2 ЗПК от лица по §2, ал.1 от ДР на ЗПК При постоянната комисия на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси  при Общински съвет – Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15673 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Поставяне на пътни знаци в района на ул. „Цар Иван Шишман“ и „Шейново“ 
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15675 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Поставяне на слънцезащитни съоръжения на пл. „Тройката“ 

ПИТАНЕ 08 - 00 15676 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Изготвяне на стратегия за развитие на културата 

ПИТАНЕ 08 - 00 15674 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Художествено осветление на бюст-паметници в Приморски парк
 

ПИСМО 08 - 00 15666 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от А.Червеняков - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15659 / 13.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Ремонтни дейности по пътя за кв. "Сарафово"
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15658 / 13.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от адв. Христина Хаджиатанасова и арх. Дилян Георгиев, общински съветници от коалицията „ПП-ДБ“, относно: Манастир "Рождество Богородично"
 

ПИСМО 08 - 00 15649/ 11.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д.н. Мария Нейкова - областен управител на област Бургас, относно: Областен съвет за намаляване на риска от бедствия 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15648 / 11.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП "ГЕРБ", относно: СМР на „Лакомата  спирка“  в гр. Бургас, кв. „Меден рудник“ , СМР на паркинг в ЦГЧ и СМР на дупка в кв. Акациите, находяща се на ул „Китка“ 
 

ПИСМО 08 - 00 15637 / 06.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Яна Кършийска - директор на Регионалната библиотека "Пейо Яворов" - гр. Бургас, относно: Общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на граждани към Общински съвет 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15631 / 05.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от граждани, живущи в кв."Възраждане" бл.42, относно: Категорично несъгласие с инвестиционно намерение на Община Бургас за строителство на многоетажен паркинг между бул."Мария Луиза" и ул."Дебелт", ул."Цар Самуил" и ул."Пробуда" 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ И ПОДПИСКА 08 - 00 15625 / 03.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

Искане и подписка от собственици на имоти във в.з. "Заслона", с. Димчево, относно: Лошо състояние на общински път от с. Димчево до в.з. "Заслона", с. Димчево 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 15618 / 31.05.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Костадин Андонов - общински съветник от ДБГ, относно: Премахване на знак B27 на търговската главна улица ”Ангел Димитров” в кв. Сарафово 

ПИТАНЕ 08 - 00 15619 / 31.05.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Сотиров - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Драскането, рисуването и писането на думи, текстове, рисунки, графични изображения и каквито и да е други знаци на фасадите на сгради, религиозни храмове, паметници, паметни плочи, огради, декоративни стени и други обществени сгради, коридори, подлези, надлези и други елементи на градското обзавеждане, вкл. на превозните средства на обществения транспорт, както и на всяко друго, непредвидено за целта място на територията на гр. Бургас 

ПИТАНЕ 08 - 00 15616 / 30.05.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Отдаване под наем на недвижим имот „Бар Нептун“ 

ПИТАНЕ 08 - 00 15615 / 30.05.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП "ГЕРБ", относно: Осигуряване на възможност за трудно подвижни хора и хора с двигателни проблеми да слизат от предната врата на автобусите  в градски транспорт 

ПИСМО 08 - 00 15613 / 29.05.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Н. Костадинов - Ген. секретар на Българска федерация по спортна акробатика, относно: Искане за дофинансиране на всички разходи по организацията на Световната купа по спортна акробатика в гр. Бургас проведена от 10-12.05.2024 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 15611 / 28.05.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Д. Д. и жителите на ул. "Цариградска" № 15, относно: Нерегламентирано обсебване на обществен паркинг, обозначен като "Синя зона" от служителите на фирма наемател на Профсъюзния дом находящ се в гр. Бургас ул. "Цариградска" № 15 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 15609 / 27.05.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Димчо Грудев Грудев - общински съветник и председател на ПК по обществен ред и сигурност , относно: Поставяне на паметна плоча на фасадата на родната къща на проф. Иво Христов Керемидчиев на ул."Шейново"№ 86, гр. Бургас 

ИСКАНЕ 08 - 00 15608 / 27.05.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от граждани от кв. "Възраждане", относно: Недоволство от промяната на движението в еднопосочно на ул. "Цар Калоян" и ул. "Дебелт" 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 15584 / 15.05.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от родители, учители и членове на Обществения съвет на ДГ "Златното ключе", относно: Молба за удължаване периода на пенсиониране на г-жа М. Бойчева 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО - ИСКАНЕ 08 - 00 15574 / 10.05.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от К. Д. К., относно: Глобяване на търговците от БАБХ поаради липса на процедура за издаване на разрешения за преместваеми обекти по чл.56  от ЗУТ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 15572 / 10.05.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Д. Г. , относно: Предложение за многоетажен паркинг - Краснодар, локация №3 в анкетата на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 15570 / 09.05.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от арх. Дилян Георгиев  - общински съветник от "ПП-ДБ", относно: Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в кв. „Ветрен“, кв. „Банево“ 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИСМО 08 - 00 15569 / 08.05.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Силвия Георгиева - изпълнителен директор на НСОРБ, относно: Обнародвани промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и публикуване на НАРЕДБА № H-6 от 26.04.2024 г. за условията и реда за разплащания с публични средства

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15568 / 07.05.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Мариета Тимнева-Рохова и арх. Дилян Георгиев, относно: Дефекти и ремонтни дейности на територията на квартал "Лозово" и квартал "Долно Езерово"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ