Входящи писма

 

Общ брой входящи писма: 139

СИГНАЛ 08 - 00 15230/ 23.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от педагогическия и непедагогическия персонал към ОУ “Братя Миладинови“, гр.Бургас, относно: Управлението бюджета на образователната институция 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15227 / 23.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: 13 бр. Коледни къщички и сергии/шатри
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИСМО 08 - 00 15225 / 23.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от СК "Акулите" - Я. Ангелов, КВС " Бургас" - М. Попов, СКП "Метропол" - П. Тограмаджиян, КВС "Нефтохимик" - К. Костадинов, относно: Искане за дофинансиране 
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

СИГНАЛ 08 - 00 15224 / 26.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Н. Д., относно: Искане за поставяне на лежащи полицаи непосредствено до кръстовището на улица "Васил Левски" и улица "Шейново"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ 08 - 00 15222 / 21.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Д.  Димова - гл.одитор, Сметна палата на Република България, относно: Предоставяне на решения на Общински съвет - Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИСМО 08 - 00 15216 / 20.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Манол Тодоров - зам.кмет "Спорт и туризъм" на Община Бургас, относно: Протокол от комисия за разглеждане и проверка на документите на спортните клубове
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИСМО 08 - 00 15212 / 19.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от С. Димитров - Председател на Български хоров съюз, относно: Покана за инициативата "България пее" на Български хоров съюз 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

МОЛБА № 08-00 15202 / 13.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от свещеноиконом Е. Михайлов - Председател на Църковното настоятелство при храм "Св. Николай Чудотворец" в ж.к " Меден Рудник", гр. Бургас, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2024 за спешно завършване до Акт 14 на сграда 2 от Църковния комплекс "Св. Николай Чудотворец" 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИСМО 08 - 00 15205 / 13.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Б. К., относно: Паркиране на служебни автомобили върху места обозначени със знак Д21
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 15188 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Асен Василев - министър  на финансите, относно: Изготвянето и представянето през 2024г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз, на сметките за чужди средства на общините, за капиталовите разходи, както и на информация за очакваното изпълнение на общинския бюджет за 2024г по месеци и за очакваните разходи за текущия и за следващия месец по отделни проекти, финансирани чрез средства от Европейския съюз и други въпроси
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ИСКАНЕ 08 - 00 14859 / 20.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от М. С. Бенчева, относно: Изплащане на дължимо обезщетение при пенсиониране по чл.26 от БКТД 

ПИСМО 08 - 00 15197 / 12.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от С. Георгиева - изпълнителен директор на НСОРБ, относно: Прилагане на Закона за изменение и допълнение на ЗМСМА /обн.ДВ,бр.8/26.01.2024г./
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 15196 / 12.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от Коалиция " Продължаваме промяната-Демократична България",  относно: Създаване на група 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15185 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев  - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Проблеми с тротоарната настилка гр. Българово 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 15179 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от К. Дончев - Шампион на България по автомобилен спорт, относно: Предложение за развитие и внедряване на многофункционален учебно-тренировъчен център в град Бургас, за обучение по безопасност на движението по пътищата в Република България в изпълнение на Национална стратегия за подобряване на пътната безопасност в страната в периода от 2021 г. до 2030 г, приета с Решение на Министерски Съвет № 775 от 26.10.2020 г.

ПИТАНЕ 08 - 00 15178 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев  - общински съветник от "ПП-ДБ", относно: Качеството на почистването на улиците в кв.„Лозово“ 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15176 / 07.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Еднократно финансово стимулиране на родители 

ПИТАНЕ 08 - 00 15175 / 07.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Общинска програма „Инвитро” 

ПИТАНЕ 08 - 00 15150 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Разходи, направени от Община Бургас и общински предприятия за медийно отразяване 

ПИТАНЕ 08 - 00 15149 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Слабо улично осветление по бул.„Захари Стоянов“, гр.Бургас 

ПИТАНЕ 08 - 00 15140 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Такси, дължими от търговци на мартеници 

ПИСМО 08 - 00 15159 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас,  относно: Представител в състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет - Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИТАНЕ 08 - 00 15161 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Изграждане на хеликоптерна площадка 

ПИСМО 08 - 00 15128 / 02.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Божидар Кънчев - секретар на Община Бургас, относно: Представители на общинска администрация във временна комисия за изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ПИСМО 08 - 00 15123 / 02.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от СК "Акулите" - Я. Ангелов, КВС " Бургас" - М. Попов, СКП "Метропол" - П. Тограмаджиян, КВС "Нефтохимик" - К. Костадинов, относно: Искане за представяне на отговори и документи от зам.кмет „Спорт и туризъм“ 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ