Важни съобщения

ПОКАНА

Публикувано от g.chanakova на

На 6-ти декември, Никулден, Общински съвет – Бургас ще проведе тържествено заседание, на което ще бъдат връчени отличия на удостоените с почетно звание за 2023 г. заслужили жители на града ни.

РАЗПОРЕЖДАНЕ

Публикувано от g.chanakova на

РАЗПОРЕЖДАНЕ
На основание чл. 8, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано от g.chanakova на

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1, изр.4 от ПОДОСКВОА на Община Бургас, свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 21.11.2023 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 22.11.2023 година (сряда) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на дневен ред