РЕШЕНИЯ

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №18 ОТ ДАТА 21.12.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 29.12.2020 - 16:58
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 18 от проведеното на 21.12.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10962 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване с...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №17 ОТ ДАТА 01.12.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 07.12.2020 - 16:30
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 17 от проведеното на 01.12.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10883 Заявление от Живко Господинов – зам.-председател на Общински съвет – Бургас и Христо...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №16 ОТ ДАТА 24.11.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 30.11.2020 - 15:58
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 16 от проведеното на 24.11.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10853 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отчет за...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №15 ОТ ДАТА 27.10.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 02.11.2020 - 15:46
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 15 от проведеното на 27.10.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10686 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №13 ОТ ДАТА 29.09.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 06.10.2020 - 16:16
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 13 от проведеното на 29.09.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10480 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет –...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №12 ОТ ДАТА 28.07.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 04.08.2020 - 13:14
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 12 от проведеното на 28.07.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10388 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №11 ОТ ДАТА 30.06.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 07.07.2020 - 16:41
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 11 от проведеното на 30.06.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10328 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване Кмета...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №10 ОТ ДАТА 27.05.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Ср., 03.06.2020 - 16:26
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 10 от проведеното на 27.05.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10108 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №9 ОТ ДАТА 28.04.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 05.05.2020 - 16:49
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 9 и № 9а от проведеното на 28.04.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-10034 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №8 ОТ ДАТА 31.03.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 06.04.2020 - 17:23
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 8 от проведеното на 31.03.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-9939 Декларация от общинските съветници на БСП ОбС 08-00-9937 Докладна записка от Димитър Николов...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №7 ОТ ДАТА 27.02.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 05.03.2020 - 11:24
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 7 от проведеното на 27.02.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-9727 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №6 ОТ ДАТА 28.01.2020 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 04.02.2020 - 16:53
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 6 от проведеното на 28.01.2020 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-9546 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №5 ОТ ДАТА 19.12.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пон., 23.12.2019 - 15:32
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 5 от проведеното на 19.12.2019 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-9410 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №3 ОТ ДАТА 27.11.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Вт., 03.12.2019 - 09:59
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 3 от проведеното на 27.11.2019 година заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-9317 Предложение от Георги Дракалиев, Севдалина Турманова, Евелина Михалева, Калояна Живкова и Николай Стоянов...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №2 ОТ ДАТА 19.11.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Пет., 22.11.2019 - 16:24
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 2 от проведеното на 19.11.2019 година заседание ДНЕВЕН РЕД Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №1 ОТ ДАТА 30.10.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 31.10.2019 - 13:47
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 1 от проведеното на 30.10.2019 година заседание ДНЕВЕН РЕД Избор на председател на Общинския съвет, съгласно чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1...