АРХИВ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 2, Протокол №34/25.03.2014 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.7, Протокол № 37/24.06.2014 г.; по т.2, Протокол №43/26.06.2018 г.; изм. с Решение №881 от 10.05.2019 г. по адм. дело №450/2019 г. на Административен съд – Бургас; изм.

НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10.

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 13/ 28.06.2016 г.