ПУБЛИЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ПИТАНИЯ

 

Общ брой питания: 53

1. ПИТАНЕ 08 - 00 14686 / 22.11.2023 г.от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Липса на възможност за автомобилен достъп до входове 1,2,3 и 4 на бл.10 в к-с Меден Рудник
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14686 / 22.11.2023 г.
ОТГОВОР ОТ ИНЖ. ЧАНКА КОРАЛСКА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

2. ПИТАНЕ 08 - 00 14710/ 24.11.2023 г.от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Самонастаняване и незаконно строителство в общински имоти по северния бряг на яз. Мандра 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14710/ 24.11.2023 г.
ОТГОВОР ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

3. ПИТАНЕ 08 - 00 14709 / 24.11.2023 г.от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Ограничен достъп до общински имот в землището на с. Димчево, на брега на яз. Мандра 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14709 / 24.11.2023 г.
ОТГОВОР ОТ ЖИВКО ДИМИТРОВ - ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ УОС

5. ПИТАНЕ 08 - 00 14728 / 29.11.2023 г.от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов  - общински съветници от "ПП-ДБ", относно: Проблеми със сметосъбирането в кв."Сарафово" 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14728 / 29.11.2023 г.
ОТГОВОР ОТ ИНЖ. П.МИХОВ - ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОКОЛНА СРЕДА"

8. ПИТАНЕ 08 - 00 14743 / 04.12.2023 г.от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на настилката на паркинг, намиращ се на ул."Любен Каравелов" №12 в междублоковото пространство с ул."Левски"
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14743 / 04.12.2023 г.
ОТГОВОР ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

10. ПИТАНЕ 08 - 00 14772 / 07.12.2023 г.от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Коледни къщички и сергии, разположени на площад "Тройката"
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14772 / 07.12.2023 г.
ОТГОВОР ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

11. ПИТАНЕ 08 - 00 14770 / 07.12.2023 г.от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Парк на миниатюрите Европа
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14770 / 07.12.2023 г.
ОТГОВОР ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

12. ПИТАНЕ 08 - 00 14775 / 08.12.2023 г.от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП "ГЕРБ", относно: Преустановени ремонтни дейности на концертна зала "Проф. Иван Вульпе" гр.Бургас, находяща се на ул. "Славянска" №64
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14775 / 08.12.2023 г.
Отговор от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура и вероизповедания"

14. ПИТАНЕ 08 - 00 14780 / 08.12.2023 г.от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Изпълнение на прието решение на Общински съвет-Бургас за изготвяне и публикуване на регистър на нежилищните обекти, собственост на Община Бургас, подлежащи на отдаване под наем
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14780 / 08.12.2023 г.
ОТГОВОР ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

15. ПИТАНЕ 08 - 00 14781 / 08.12.2023 г.от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Чужди граждани с бежански статут
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14781 / 08.12.2023 г.
Отговор от Михаил Ненов - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“

16. ПИТАНЕ 08 - 00 14808 / 11.12.2023 г.от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов  - общински съветници от "ПП-ДБ", относно: Множество сигнали във връзка с осигуряването на осветление на участък ул.Ангел Димитров от № 84 до № 94 
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14808 / 11.12.2023 г.
ОТГОВОР ОТ ИНЖ. ЧАНКА КОРАЛСКА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

17. ПИТАНЕ 08 - 00 14809 / 11.12.2023 г.от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов  - общински съветници от "ПП-ДБ", относно: Забавяне на отговор по сигнал до Община Бургас
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14809 / 11.12.2023 г.
Отговор от Веселин Василев - директор на дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност"

18. ПИТАНЕ 08 - 00 14848 / 18.12.2023 г.от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Състоянието на уличната и тротоарна настилка, намираща се на ул."Шейново" /в участъка от бул."Сан Стефано" до ул." Цар Самуил"/
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14848 / 18.12.2023 г.
ОТГОВОР ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

19. ПИТАНЕ 08 - 00 14860 / 20.12.2023 г.от Николай Желев – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Функциониране на Синя зона в гр.Бургас


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14860 / 20.12.2023 г.
ОТГОВОР ОТ СТАНИМИР АПОСТОЛОВ - ЗАМ.-КМЕТ "ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА"

20. ПИТАНЕ 08 - 00 14875 / 02.01.2024 г.от Тодор Иванов - общински съветник от ПП "Има такъв народ", относно: Предоставяне на информация за режим на платено паркиране - „Служебен абонамент“ и „Карта за паркинг автомат за собствени, наети или автомобили на лизинг“ 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14875 / 02.01.2024 г.
ОТГОВОР ОТ СТАНИМИР АПОСТОЛОВ - ЗАМ.-КМЕТ "ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ИКОНОМИКА И МОРСКО ДЕЛО"
ОТГОВОР ОТ СТАНИМИР АПОСТОЛОВ - ЗАМ.-КМЕТ "ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ИКОНОМИКА И МОРСКО ДЕЛО"

21. ПИТАНЕ 08 - 00 14914 / 10.01.2024 г.от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП "ГЕРБ", относно: Финансови средства за изграждане на второстепенни улици в ПИ с идентификатор 07079.653.431, 07079.553.432 и 07079.653.433, находящи се в гр.Бургас, кв."Меден Рудник"
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14914 / 10.01.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ИНЖ. ЧАНКА КОРАЛСКА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

22. ПИТАНЕ 08 - 00 14913 / 10.01.2024 г.от общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Контрол върху безопасността на детски съоръжения
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14913 / 10.01.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ИНЖ. ЧАНКА КОРАЛСКА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

24. ПИТАНЕ 08 - 00 14933 / 12.01.2024 г.от д-р Мартин Кръстев - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Управление на общинско лечебно заведение - "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I - БУРГАС" ЕООД, ЕИК 000053227, с адрес: гр.Бургас, ул. "Александровска" № 120
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14933 / 12.01.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

25. ПИТАНЕ 08 - 00 14934 / 12.01.2024 г.от д-р Мартин Кръстев - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Състояние на пътна настилка и актуален статус на ремонтни дейности на: 1.Улица, находяща се в ж.к "Славейков", в участъка от бл.16 до бл.65 по дължината на улицата, 2.Публичен паркинг, разположен пред бл.107 вх.3, ж.к. "Меден Рудник", 3. Улица " П.Р.Славейков" в кв.Рудник
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14934 / 12.01.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ИНЖ. ЧАНКА КОРАЛСКА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

26. ПИТАНЕ 08 - 00 14931 / 12.01.2024 г.от арх. Дилян Георгиев  - общински съветник от "ПП-ДБ", относно: Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в кв. „Възраждане“ 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14931 / 12.01.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

27. ПИТАНЕ 08 - 00 14945 / 15.01.2024 г.от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Проблем с уличното осветление в кв.Банево 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14945 / 15.01.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ИНЖ. ЧАНКА КОРАЛСКА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

28. ПИТАНЕ 08 - 00 14962 / 16.01.2024 г.от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Приходите и разходите за дейностите по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14962 / 16.01.2024 г.
ПИСМО ОТ СТАНИМИР АПОСТОЛОВ - ЗАМ.-КМЕТ "ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ИКОНОМИКА И МОРСКО ДЕЛО"
ОТГОВОР ОТ СТАНИМИР АПОСТОЛОВ - ЗАМ.-КМЕТ "ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ИКОНОМИКА И МОРСКО ДЕЛО"

29. ПИТАНЕ 08 - 00 14960 / 16.01.2024 г.от Красимир Калудов  - общински съветник от "ПП-ДБ", относно: Състояние на подлез, разположен на бул. „Захари Стоянов“ в к-с „Меден рудник“ и наличие на рискова зона за ПТП 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14960 / 16.01.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ИНЖ. ЧАНКА КОРАЛСКА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

30. ПИТАНЕ 08 - 00 14961 / 16.01.2024 г.от Красимир Калудов  - общински съветник от "ПП-ДБ", относно: Възможност за ангажиране на експерт-юрист, който да осъществява текуща правна помощ в сферата на социалните дейности и предоставяните от социалните звена услуги 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 14961 / 16.01.2024 г.
Отговор от Михаил Ненов - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“