ПУБЛИЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ПИТАНИЯ

 

Общ брой питания: 83

ПИТАНЕ 08 - 00 15570 / 09.05.2024 г.от арх. Дилян Георгиев  - общински съветник от "ПП-ДБ", относно: Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в кв. „Ветрен“, кв. „Банево“ 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15570 / 09.05.2024 г.

ПИТАНЕ 08 - 00 15522 / 15.04.2024 г.от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Агитационни материали на партия „СБОР“ в градския транспорт 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15522 / 15.04.2024 г.
ОТГОВОР ОТ СТАНИМИР АПОСТОЛОВ - ЗАМ.-КМЕТ "ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА"

ПИТАНЕ 08 - 00 15476 / 12.04.2024 г.от  арх. Дилян Георгиев и адв. Христина Хаджиатанасова - общински съветници от коалицията „ПП-ДБ“, относно: Ремонтни дейности по ул."Индустриална"
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15476 / 12.04.2024 г.
ПИТАНЕ 08 - 00 15476 / 12.04.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ИНЖ. ЧАНКА КОРАЛСКА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

ПИТАНЕ 08 - 00 15458 / 11.04.2024 г.от Мариета Тимнева-Рохова  – общински съветник от ПП МИР, относно: Предложението на „Бургасбус" за ново разписание на автобуси 7 и 7А за делнични и почивни дни при частично затваряне на улица „Одрин"
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15458 / 11.04.2024 г.
ПИТАНЕ 08 - 00 15458 / 11.04.2024 г.
ОТГОВОР ОТ СТАНИМИР АПОСТОЛОВ - ЗАМ.-КМЕТ "ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ИКОНОМИКА И МОРСКО ДЕЛО"

ПИТАНЕ 08 - 00 15456 / 11.04.2024 г.от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП "ГЕРБ", относно: Предвиждания за полагане на улично осветление на ул. „Хоризонт“ в кв. „Крайморие" 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15456 / 11.04.2024 г.
ПИТАНЕ 08 - 00 15456 / 11.04.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ИНЖ. ЧАНКА КОРАЛСКА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

ПИТАНЕ 08 - 00 15447 / 11.04.2024 г.от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Искане за държавен терен в кв."Сарафово"
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15447 / 11.04.2024 г.
ПИТАНЕ 08 - 00 15447 / 11.04.2024 г.
Отговор от Живко Димитров - директор на дирекция "Управление на общинската собственост"

ПИТАНЕ 08 - 00 15443 / 10.04.2024 г.от д-р Мартин Кръстев - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Достъп до информация за официален регистър на пенсионерските клубове, състав, актуализация на данни и други сведения
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15443 / 10.04.2024 г.
ПИТАНЕ 08 - 00 15443 / 10.04.2024 г.
Отговор от Михаил Ненов - зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални сдейност и младежки политики"

ПИТАНЕ 08 - 00 15436 / 09.04.2024 г.от арх. Дилян Георгиев  - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в кв. Ветрен 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15436 / 09.04.2024 г.
ПИТАНЕ 08 - 00 15436 / 09.04.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ИНЖ. ЧАНКА КОРАЛСКА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

ПИТАНЕ 08 - 00 15435 / 09.04.2024 г.от арх. Дилян Георгиев  - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в в.з „Боровете“‘ кв. Банево и нередовно обслужване на контейнерите за боклук 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15435 / 09.04.2024 г.
ПИТАНЕ 08 - 00 15435 / 09.04.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ИНЖ. ЧАНКА КОРАЛСКА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

ПИТАНЕ 08 - 00 15382 / 22.03.2024 г.от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Промяна на часовете от денонощието за обслужване на съдовете за смет, разположени на улици с една активна лента за движение
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15382 / 22.03.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ВЕСНА БАЛТИНА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ПРОМЕНИТЕ НА КЛИМАТА"

ПИТАНЕ 08 - 00 15308 / 15.03.2024 г.от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Рекламни надписи на чужди езици на територията на община Бургас 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15308 / 15.03.2024 г.
ОТГОВОР ОТ СТАНИМИР АПОСТОЛОВ - ЗАМ.-КМЕТ "ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ИКОНОМИКА И МОРСКО ДЕЛО"

ПИТАНЕ 08 - 00 15307 / 15.03.2024 г.от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Изработване на стандарти за отделните зони на градската среда, съгласно Наредбата по чл.13а от ЗУТ 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15307 / 15.03.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ВЕСНА БАЛТИНА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ПРОМЕНИТЕ НА КЛИМАТА"

ПИТАНЕ 08 - 00 15293 / 14.03.2024 г.от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Реализирано благоустрояване по програма „Моят град, моят квартал, моята улица“ на Община Бургас


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15293 / 14.03.2024 г.
ПИТАНЕ 08 - 00 15293 / 14.03.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ВЕСНА БАЛТИНА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ПРОМЕНИТЕ НА КЛИМАТА"
ОТГОВОР ОТ ИНЖ. ЧАНКА КОРАЛСКА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

ПИТАНЕ 08 - 00 15292 / 13.03.2024 г.от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Ежедневното замърсяване на междублоковите пространства, които се намират между 1-ви и 11-ти блок в ж. к. "Лазур" 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15292 / 13.03.2024 г.
ПИТАНЕ 08 - 00 15292 / 13.03.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ВЕСНА БАЛТИНА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ПРОМЕНИТЕ НА КЛИМАТА"
ОТГОВОР ОТ ВЕСНА БАЛТИНА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ПРОМЕНИТЕ НА КЛИМАТА"

ПИТАНЕ 08 - 00 15287 / 13.03.2024 г.от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Концесия на кариерата в кв. "Банево" 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15287 / 13.03.2024 г.
ОТГОВОР ОТ СТАНИМИР АПОСТОЛОВ - ЗАМ.-КМЕТ "ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ИКОНОМИКА И МОРСКО ДЕЛО"

ПИТАНЕ 08 - 00 15286 / 13.03.2024 г.от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Пръскане срещу тигрови комари
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15286 / 13.03.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ВЕСНА БАЛТИНА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ПРОМЕНИТЕ НА КЛИМАТА"

ПИТАНЕ 08 - 00 15280 / 12.03.2024 г.от Николай Желев – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Фонд за стимулиране на полетите 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15280 / 12.03.2024 г.
ПИТАНЕ 08 - 00 15280 / 12.03.2024 г.
ОТГОВОР ОТ МАНОЛ ТОДОРОВ - ЗАМ.-КМЕТ "СПОРТ И ТУРИЗЪМ"

ПИТАНЕ 08 - 00 15278 / 12.03.2024 г.от Станимир Баев - общински съветник от БСП, относно: Оплакване от живущи в бл. 178-179 в ж.к. "Изгрев", гр. Бургас за наличието на постоянен наднормен шум от вибрации, породени от дейността на магазин "БИЛЛА" 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15278 / 12.03.2024 г.
ПИТАНЕ 08 - 00 15278 / 12.03.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ВЕСНА БАЛТИНА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ПРОМЕНИТЕ НА КЛИМАТА"

ПИТАНЕ 08 - 00 15275 / 12.03.2024 г.от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Договорни отношения за реклама между Община Бургас и И. Грошев
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15275 / 12.03.2024 г.
ПИТАНЕ 08 - 00 15275 / 12.03.2024 г.
ОТГОВОР ОТ МАНОЛ ТОДОРОВ - ЗАМ.-КМЕТ "СПОРТ И ТУРИЗЪМ"

ПИТАНЕ 08 - 00 15274 / 12.03.2024 г.от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Ремонт на отсечка между кв. "Сарафово" и кръговото кръстовище в ж.к. "Изгрев"
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15274 / 12.03.2024 г.
ПИТАНЕ 08 - 00 15274 / 12.03.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ВЕСНА БАЛТИНА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ПРОМЕНИТЕ НА КЛИМАТА"

ПИТАНЕ 08 - 00 15270 / 12.03.2024 г.от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов  - общински съветници от "ПП-ДБ", относно: 1. Забавен отговор на сигнал на гражданин към администрацията; 2. Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в кв. Банево


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15270 / 12.03.2024 г.
ПИТАНЕ 08 - 00 15270 / 12.03.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ВЕСНА БАЛТИНА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ПРОМЕНИТЕ НА КЛИМАТА"

ПИТАНЕ 08 - 00 15261 / 07.03.2024 г.от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Контейнери за дрехи и обувки, поставени на територията на Община Бургас от фирма „ЕВРОТЕКС“ ЕООД 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15261 / 07.03.2024 г.
ПИТАНЕ 08 - 00 15261 / 07.03.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ВЕСНА БАЛТИНА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ПРОМЕНИТЕ НА КЛИМАТА"

ПИТАНЕ 08 - 00 15249 / 01.03.2024 г.от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Натрупани строителни отпадъци в ж/к "Изгрев", зад бл.№121, отстрани на бл.№8
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15249 / 01.03.2024 г.
ПИТАНЕ 08 - 00 15249 / 01.03.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ВЕСНА БАЛТИНА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ПРОМЕНИТЕ НА КЛИМАТА"

ПИТАНЕ 08 - 00 15243 / 29.02.2024 г.от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП "Възраждане", относно: Компрометирана настилка на паркинга зад блокове 1А, 1Б и 1В в ж.к.„Славейков“, гр.Бургас 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15243 / 29.02.2024 г.
ПИТАНЕ 08 - 00 15243 / 29.02.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ВЕСНА БАЛТИНА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ПРОМЕНИТЕ НА КЛИМАТА"

ПИТАНЕ 08 - 00 15241 / 28.02.2024 г.от Христина Хаджиатанасова и арх. Дилян Георгиев - общински съветници от ПП-ДБ, относно: Проект BG16M1OP002-5.003-0003
 


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15241 / 28.02.2024 г.
ПИТАНЕ 08 - 00 15241 / 28.02.2024 г.
ОТГОВОР ОТ ВЕСНА БАЛТИНА - ЗАМ.-КМЕТ "СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ПРОМЕНИТЕ НА КЛИМАТА"

ПИТАНЕ 08 - 00 15235 / 26.02.2024 г.от Мариета Тимнева-Рохова  – общински съветник от ПП МИР, относно: Осъществяването на контрол на  дейността на преместваеми обекти /съоръжения и елементи за извършване на търговска и/или друга дейност на открито – открити щандове/ през почивните дни или по време на празници, с цел опазване на общинската собственост, чистотата,  зелените площи и здравето на гражданите


ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ПИТАНЕ 08 - 00 15235 / 26.02.2024 г.
ПИТАНЕ 08 - 00 15235 / 26.02.2024 г.
ОТГОВОР ОТ БОЖИДАР КЪНЧЕВ - СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БУРГАС