ОТЧЕТИ

ОТЧЕТ 08 - 00 15671 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет Бургас и неговите комисии за периода 13.11.2023 г. – 31.05.2024 г. 

ОТЧЕТ 08 - 00 15039 / 23.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник за 2023 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ

ОТЧЕТ 08 - 00 15072 / 26.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. февруари 2022 - м. декември 2023 г.