Декларации и регистър на декларациите по ЗПК

Публикувано от d.kostadinova на

Образци на декларации
по смисъла на чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК) .

Регистър

1. Лица неподали в срок имуществени декларации
2. Публичен регистър на подадените декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК
3. Публичен регистър на подадените декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 за лица по смисъла на 2, ал.1, т.3 от ЗПК
4. Публичен регистър на подадените декларации по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК
5. Публичен регистър на подадените декларации по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК