Регистър НПО

Публикувано от d.kostadinova на

Информационен регистър на нестопански организации получатели на годишна субсидия на Община Бургас

1.    СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ - КЛОН БУРГАС"
(Актуализация на 2 февруари 2021г.)
2.    СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОБЕДИНЕНИ-БУРГАС“ 
(Актуализация на 2 февруари 2021г.)
3.    БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ - ОБЛАСТЕН СЪВЕТ БУРГАС
(Актуализация на 3 февруари 2021г.)
4.    ДРУЖЕСТВО НА ИНВАЛИДИТЕ И ДИАБЕТИЦИТЕ "ЗОРА-2000"
(Актуализация на 3 февруари 2021г.)
5.    СДРУЖЕНИЕ КАРИТАС СОФИЯ - КЛОН БУРГАС
(Актуализация на 4 февруари 2021г.)
6.    СДРУЖЕНИЕ НЕФТОХИМИК 2020
(Актуализация на 4 февруари 2021г.)
7.    СДРУЖЕНИЕ „НОВО БЪДЕЩЕ“
(Актуализация на 2 февруари 2021г.)
8.    ФОНДАЦИЯ „ОБЛАСТЕН РОМСКИ СЪЮЗ – БУРГАС“
(Актуализация на 3 февруари 2021г.)
9.    ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД – ОБЛАСТ БУРГАС
(Актуализация на 3 февруари 2021г.)
10.    СДРУЖЕНИЕ „ОБЩИНСКИ СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ-БУРГАС“
(Актуализация на 5 февруари 2021г.)
11.    СНЦ „ОНКОБОЛНИ И ПРИЯТЕЛИ“
(Актуализация на 3 февруари 2021г.)
12.    ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ОПТИМИСТ“ – БУРГАС
(Актуализация на 2 февруари 2021г.)
13.    СДРУЖЕНИЕ „РАВНОВЕСИЕ“
(Актуализация на 2 февруари 2021г.)
14.    ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ – БУРГАС
(Актуализация на 3 февруари 2021г.)
15.    СЪЮЗ НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ – БУРГАС
(Актуализация на 3 февруари 2021г.)
16.    РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
(Актуализация на 5 февруари 2021г.)
17.    СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СП-2004-БУРГАС“
(Актуализация на 2 февруари 2021г.)
18.    ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО „ЕКЗАРХ АНТИМ I“ – БУРГАС 
(Актуализация на 2 февруари 2021г.)
19.    СДРУЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ФАР – БУРГАС
(Актуализация на 3 февруари 2021г.)
20.  АСОЦИАЦИЯ "ИНТЕГРА БЪЛГАРИЯ"
(Актуализация на 5 февруари 2021г.)
21.  СД "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОБЕДИНЕНИ"
(Актуализация на февруари 2021г.)
22.  СНЦ "ВЯРА, ВОЛЯ, ВЗАИМОПОМОЩ"
(Актуализация на 5 февруари 2021г.)
23.  БУРГАСКО НЕЗАВИСИМО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО "САМОСЪЗНАНИЕ"
(Актуализация на 4 февруари 2021г.)
24.  СНЦ ЗДРАВЕЦ НА ПАЦИЕНТИТЕ С ХБН И ХЕМОДИАЛИЗА В ОБЛАСТ БУРГАС
(Актуализация на 5 февруари 2021г.)
25.  СНЦ "ИНТЕГРАЦИЯ"
(Актуализация на февруари 2021г.)
26. СНЦ "ЛЪЧ НАДЕЖДА"
(Актуализация на 3 февруари 2021г.)
27. СНЦ "МЛАДЕЖКИ ГЛАС"
(Актуализация на 4 февруари 2021г.)
28. ОБЛАСТЕН СЪВЕТ КЪМ СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА
(Актуализация на 5 февруари 2021г.)
29. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪМ СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА
(Актуализация на 5 февруари 2021г.)
30. СНЦ "СПОРТЕН КЛУБ ПАРАСПОРТ"
(Актуализация на 4 февруари 2021г.)
31. СПК "ЛЮЛЯК"-ГР.БУРГАС - НАСЛЕДНИЦИ НА МАЛОАЗИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ"
(Актуализация на февруари 2021г.)
32. СДРУЖЕНИЕ "ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ-ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС"
(Актуализация на 4 февруари 2021г.)
33. СНЦ - ПК "СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ"
(Актуализация на 5 февруари 2021г.)
34. СДРУЖЕНИЕ "РАВЕН СТАРТ 2009"
(Актуализация на февруари 2021г.)
35. СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ"/ РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ - БУРГАС
(Актуализация на 4 февруари 2021г.)
36. СНЦ "РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ДЕЦА В РИСК"
(Актуализация на 5 февруари 2021г.)
37. РАЙОННО ДРУЖЕСТВО НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ
(Актуализация на 5 февруари 2021г.)
38. ТЕРИТОРИАЛНА И РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ 
(Актуализация на 3 февруари 2021г.)
39. РСНЦ "ДИАБЕТНИ ГРИЖИ"-БУРГАС
(Актуализация на февруари 2021г.)
40. АСОЦИАЦИЯ "СДРУЖЕНИЕ ДОЗА ОБИЧ"
(Актуализация на 3 февруари 2021г.)
41. СДРУЖЕНИЕ НА ИНВАЛИДИТЕ "ЗОРНИЦА" - БУРГАС
(Актуализация на 5 февруари 2021г.)
42. СДРУЖЕНИЕ "СЛЪНЦЕ И ДЕЦА"
(Актуализация на 5 февруари 2021г.)
43. СЪЮЗ НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ - ОРГАНИЗАЦИЯ В НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ
(Актуализация на 3 февруари 2021г.)
44. СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ /ДРУЖЕСТВО "ВОЕННОИНВАЛИД"-ГР.БУРГАС/
(Актуализация на 8 февруари 2021г.)
45. СНЦ ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО "СТРАНДЖА"
(Актуализация на 5 февруари 2021г.)
46. СНЦ "УСМИВКА"
(Актуализация на 4 февруари 2021г.)
47. ПК СДРУЖЕНИЕ "УЧИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛ И ПО ДУХ"-БУРГАС
(Актуализация на февруари 2021г.)
48. СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
(Актуализация на 4 февруари 2021г.)
49. СЪЮЗ НА МОРЯЦИТЕ ВЕТЕРАНИ - БУРГАС
(Актуализация на 4 февруари 2021г.)
50. СДРУЖЕНИЕ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ"
(Актуализация на 5 февруари 2021г.)
51. СДРУЖЕНИЕ "ПЕТЛИТЕ"
(Актуализация на февруари 2021г.)
52. ДРУЖЕСТВО НА ХУДОЖНИЦИТЕ - БУРГАС
(Актуализация на 19 февруари 2021г.)

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
КАТЕГОРИЯ