КОНКУРСИ

Обявява конкурс за длъжността управител на „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

Деан Бончев на Ср., 06.01.2021 - 11:02
ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД 1. Минимални и...

Обявява конкурс за длъжността управител на „ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС“ ЕООД

Деан Бончев на Ср., 06.01.2021 - 10:59
ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС“ ЕООД 1...

Обявява конкурс за длъжността управител на „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ - БУРГАС“ ЕООД

Деан Бончев на Ср., 06.01.2021 - 10:57
ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ - БУРГАС“ ЕООД 1...

Обявява конкурс за длъжността управител на „БУРГАСБУС“ ЕООД

Деан Бончев на Ср., 06.01.2021 - 10:54
ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „БУРГАСБУС“ ЕООД 1. Минимални и специфични...

Обявява на конкурс за длъжността управител на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

Деан Бончев на Ср., 06.01.2021 - 10:51
ОБЩИНА БУРГАС На основание решение по т.34 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 21.12.2020г. (Протокол№18/21.12.2020г.) ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността УПРАВИТЕЛ на „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД 1. Минимални и...