КОНКУРСИ

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСБУС“ ЕООД

Публикувано от g.chanakova на

 

ОБЩИНА БУРГАС

На основание решение по т.19 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 19.12.2023г. (Протокол № 5/19.12.2023г.)

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ – БУРГАС“ ЕООД

Публикувано от g.chanakova на

 

ОБЩИНА БУРГАС

На основание решение по т.19 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 19.12.2023г. (Протокол №5/19.12.2023г.)

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ – БУРГАС“ ЕООД

Публикувано от g.chanakova на

                                                        ОБЩИНА БУРГАС

На основание решение по т.19 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 19.12.2023г. (Протокол №5/19.12.2023г.)

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „ЧИСТОТА“ ЕООД

Публикувано от g.chanakova на

ОБЩИНА БУРГАС

На основание решение по т.19 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 19.12.2023г. (Протокол №5/19.12.2023г.)