НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24. 07. 2008 г.; по т. т. 16 и 21, Протокол № 13 от 23. 10. 2008г.; по т.18,  Протокол №23/23.07.2009 г.; по т.8,  Протокол №24/17.09.2009 г.; по т.7,  Протокол №33/22.04.2010 г.; по т.5,  Протокол №34/20 и 26.05.2010 г.; по т.13,  Протокол №41/18 и 23.11.2010 г.; по т.7, Протокол №44/20 и 25.01.2011 г.; по т.3 и т.7, Протокол № 47/24 и 29.03.2011 г.; изм. с Решение №95/21.01.2012 г. по адм.д.№1377/2011 г. на Административен съд-Бургас, в сила от 13.02.2012 г.; по т.4,  Протокол №9/24.04.2012 г.; по т.3, Протокол № 27/24.09.2013 г. , изм. с Определение №2087/10.10.2013 г. по адм.д.№ 689/2013 г. на Административен съд-Бургас; по т.32, Протокол № 41/30.09.2014 г., изм. с решение на ОбС-Бургас по т.1, Протокол № 47/27.01.2015 г.; изм. с решение на ОбС-Бургас по т. 4, Протокол № 49/24.03.2015 г., изм. и доп. с решение по т. 4, Протокол № 52/26.05.2015 г., изм. и доп. с решение по т. 4, Протокол № 53/23.06.2015 г.; доп. с решение по т. 4,  Протокол № 54/21.07.2015 г.; по т.2, Протокол №12/01.06.2016 г.; по т.4, Протокол №14/26.07.2016 г.; изм. с Решение №1591/12.10.2016 г. по адм.д.№1035/2016 г. на Административен съд-Бургас, в сила от 16.11.2016 г.; изм. с Решение №12802/28.11.2016 г. по адм.д.№11163/2015 г. на Върховен административен съд, в сила от 28.11.2016 г.; по т.2, Протокол №53/29.01.2019 г., изм. с Решение №42/10.01.2020 г. по адм. дело №2492/2019 г. на Административен съд – Бургас; по т.2, Протокол №9/28.04.2020 г., изм. с Решение №5287/04.05.2020 г. по адм.д.№6618/2019 г. на Върховен административен съд, по т.2, Протокол №44/29.11.2022 г.