ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14740 / 04.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Христина Стаматова Хаджиатанасова - председател на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси, относно: Отмяна на Етичен кодекс на общинските съветници и публичните служители от Община Бургас, приет с Решение на Общински съвет-Бургас по т. 42, Протокол №25/22.10.2009 

КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ