СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД - БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Районен съд - Бургас, избрана с решение по т. 22 от Протокол №3/30.11.2023 г. на Общински съвет - Бургас публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

 1. Виолета Загорова                  заявление вх.№08-00-14815/12.12.2023 г.;
 2. Георги Топалов                     заявление вх.№08-00-14904/09.01.2024 г.;
 3. Гинка Георгиева                    заявление вх.№08-00-14948/16.01.2024 г.;
 4. Даниела Генчева-Паунова    заявление вх.№08-00-14943/15.01.2024 г.;
 5. Диана Генчева                       заявление вх.№08-00-14939/15.01.2024 г.;
 6. Дилена Манолова                  заявление вх.№08-00-14857/19.12.2023 г.;
 7. Донита Тонева                       заявление вх.№08-00-14880/03.01.2024 г.;
 8. Eвелина Дянкова                    заявление вх.№08-00-14897/08.01.2024 г.;
 9. Емилия Вълкова                      заявление вх.№08-00-14803/11.12.2023 г.;
 10. Иван Вачев                              заявление вх.№08-00-14874/02.01.2024 г.;
 11. Иван Топалов                          заявление вх.№08-00-14903/09.01.2024 г.;
 12. Йорданка Симеонова              заявление вх.№08-00-14921/11.01.2024 г.;
 13. Красимир Стоянов                   заявление вх.№08-00-14941/15.01.2024 г.;
 14. Красимир Цонов                      заявление вх.№08-00-14887/04.01.2024 г.;
 15. Кънчо Кънев                             заявление вх.№08-00-14821/13.12.2023 г.;
 16. Маргарита Христова                заявление вх.№08-00-14901/09.01.2024 г.;
 17. Мария Василева                       заявление вх.№08-00-14748/05.12.2023 г.;
 18. Марийка Рашева                      заявление вх.№08-00-14940/15.01.2024 г.;
 19. Милка Николова                      заявление вх.№08-00-14909/09.01.2024 г.;
 20. Мима Славчева                        заявление вх.№08-00-14910/10.01.2024 г.;
 21. Мирослав Кръстев                   заявление вх.№08-00-14878/03.01.2024 г.;
 22. Николай Кузманов                  заявление вх.№08-00-14862/21.12.2023 г.;
 23. Павлина Братанова                 заявление вх.№08-00-14879/03.01.2024 г.;
 24. Петър Боюклиев                     заявление вх.№08-00-14895/05.01.2024 г.;
 25. Петър Янков                            заявление вх.№08-00-14951/16.01.2024 г.
 26. Радослав Господинов             заявление вх.№08-00-14958/16.01.2024 г.;
 27. Росица Боюклиева                  заявление вх.№08-00-14881/03.01.2024 г.;
 28. Румен Сербезов                      заявление вх.№08-00-14963/16.01.2024 г.
 29. Русанка Стамболова               заявление вх.№08-00-14816/12.12.2023 г.;
 30. Севдалина Полименова          заявление вх.№08-00-14885/04.01.2024 г.;
 31. Славка Христова                     заявление вх.№08-00-14858/20.12.2023 г.;
 32. Стефан Георгиев                     заявление вх.№08-00-14949/16.01.2024 г.;
 33. Стоян Вътев                             заявление вх.№08-00-14902/09.01.2024 г.;
 34. Таня Владева                           заявление вх.№08-00-14896/08.01.2024 г.;
 35. Тодор Георгиев                       заявление вх.№08-00-14856/19.12.2023 г.;
 36. Юлия Нейчева                          заявление вх.№08-00-14919/11.01.2024 г.;

 

Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе на 22.02.2024 г. (четвъртък) от 09:00 ч., 10:00 ч. и  11:00 ч., по предварително изготвен списък по азбучен ред., в зала № 2, ет. 1, Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на  общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Бургас становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Иво Баев,

Председател на Комисията