СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано от zh.gospodinova на

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 46, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, във връзка с изложените в Дневния ред въпроси, свиквам извънредно ОСМО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 22.02.2024 г. от 14:00 ч. (четвъртък), в заседателната зала, находяща се в ,,Културен дом на нефтохимика", ет.2.