СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Уведомяваме Ви, че на 11.03.2024 г. (понеделник) ще се проведе събеседване с одобрените кандидати за съдебни заседатели в Зала 2, находяща се на ет. 1, в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ 26, при следния ред:

От 09:00 ч.

 1. Албена Димитрова                         заявление с вх.№08-00-15042/24.01.2024 г.;
 2. Александър Христов                      заявление с вх.№08-00-14805/11.12.2023 г.;
 3. Антон Миразчиев                           заявление с вх.№08-00-14936/15.01.2024 г.;
 4. Венета Мирчева                              заявление с вх.№08-00-14891/04.01.2024 г.;
 5. Весела Пехливанова                       заявление с вх.№08-00-14952/16.01.2024 г.;
 6. Виолета Диянова                            заявление с вх.№08-00-15115/31.01.2024 г.;
 7. Георги Манджуков                         заявление с вх.№08-00-15116/31.01.2024 г.;
 8. Гергина Певтичева                         заявление с вх.№08-00-15063/25.01.2024 г;
 9. Даниела Г.-Паунова                       заявление с вх.№08-00-14943/15.01.2024 г.;
 10. Диана  Первазова                           заявление с вх.№08-00-15041/24.01.2024 г.;
 11. Диана Петкова                                заявление с вх.№08-00-15064/25.01.2024 г.;
 12. Диана Томова                                 заявление с вх.№08-00-14954 /16.01.2024 г.;
 13. Димана Люцканова                         заявление с вх.№08-00-15117/31.01.2024 г.;
 14. Димитринка Ганева                         заявление с вх.№08-00-15091/29.01.2024 г.;
 15. Добринка Французова                     заявление с вх.№08-00-15014/19.01.2024 г.;
 16. Добринка Аврамова                        заявление с вх.№08-00-15088/29.01.2024 г.;
 17. Добринка Стамболиева                   заявление с вх.№08-00-14863/21.12.2023 г.;
 18. Златина Вълкова                              заявление с вх.№08-00-14967 /17.01.2024 г.;
 19. Илияна Иванова                               заявление с вх.№08-00-15110/30.01.2024 г.;
 20. Йоана Иванова                                 заявление с вх.№08-00-14992/19.01.2024 г.;
 21. Йордан Йорданов                            заявление с вх.№08-00-14833/15.12.2023 г.;
 22. Калина Костадинова                         заявление с вх.№08-00-15086/29.01.2024 г.;

 

От 09:30 ч.

 1. Костадин Шуманов                           заявление с вх.№08-00-14982 /18.01.2024 г.;
 2. Лилия Духтева                                  заявление с вх.№08-00-15100/29.01.2024 г.;
 3. Марина Халачева                              заявление с вх.№08-00-14916/10.01.2024 г.;
 4. Мария С.-Николова;                         заявление с вх.№08-00-15118/31.01.2024 г.;
 5. Мария Бенчева                                  заявление с вх.№08-00-15107/30.01.2024 г.;
 6. Марияна Бойчева                              заявление с вх.№08-00-14950/16.01.2024 г.; 
 7. Мартин Странджански                      заявление с вх.№08-00-14871/28.12.2023 г.;
 8. Михаил Дойнов                                 заявление с вх.№08-00-15108/30.01.2024 г.;
 9. Николай Едрев                                  заявление с вх.№08-00-15070/26.01.2024 г.;
 10. Петя Кияшкина                                  заявление с вх.№08-00-15106/30.01.2024 г.;
 11. Пламен Делев                                    заявление с вх.№08-00-15027/22.01.2024 г.;
 12. Росица Димова                                  заявление с вх.№08-00-14944/15.01.2024 г.;
 13. Румен Сербезов                                 заявление с вх.№08-00-15111/31.01.2024 г.;
 14. Румяна Диянова                                 заявление с вх.№08-00-15090/29.01.2024 г. ;
 15. Светлана Атанасова                           заявление с вх.№08-00-14983 /18.01.2024 г.;
 16. Светослав Аладжов                            заявление с вх.№08-00-15090/29.01.2024 г. ;
 17. Соня К.-Иванова                                заявление с вх.№08-00-14983 /18.01.2024 г. ;
 18. Станислава Калинова                         заявление с вх.№08-00-15045/24.01.2024 г. ;
 19. Стоянка Шахова                                 заявление с вх.№08-00-15096/29.01.2024 г. ;
 20. Таничка Кирова                                  заявление с вх.№08-00-14898/08.01.2024 г.;
 21. Тюркян М.-Ковачева                          заявление с вх.№08-00-14984 /18.01.2024 г.;

 

 

 

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ