ВИДЕОАРХИВ И ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЕ №8 ОТ ДАТА 22.02.2024 ГОДИНА