ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15304 / 14.03.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител и начин на гласуване на предложените на въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Индустриален логистичен парк – Бургас” АД насроченото 02.04.2024 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум на 17.04.2024 г. Бургас, на ул. "Александровска" №26, зала 1
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ