ПИТАНЕ 08 - 00 15308 / 15.03.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Рекламни надписи на чужди езици на територията на община Бургас 

КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА
ПИТАНИЯ