Владимир Павлинов Павлов

Владимир Павлинов Павлов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 09.02.1976 г.
Професия: Строителен инженер
Образование: ВИАС - стр. инженер, ВИПОНД - МВР, БСУ - финанси
Чужди езици: Английски език, руски език
Избран с политическа сила: ПП "СБОР"
Участие в предишен ОБС: Мандат 2007-2011 г. - гр. Бургас; мандат 2011-2015 г. - гр. Малко Търново; мандат 2019-2023 г. - гр. Бургас 
Акцент през мандата: Работа с деца, млади семейства и студенти; инфраструктура, строителство, ремонти