Костадин Евгениев Андонов

Костадин Евгениев Андонов
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 23.06.1987 г.
Професия: Връзки с обществеността
Образование: Висше - бакалавър
Чужди езици: Английски език
Избран с политическа сила: МК "Левицата"
Участие в предишен ОБС: Мандат 2019-2023 г. - гр. Бургас