НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.1Протокол № 20/23 и 24.02.2021 г.
 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.