КОМИСИЯ ПО РЕКЛАМА

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Димитър Христов Сотиров
Костадин Евгениев Андонов
Николай Желев Желев
Стойко Георгиев Андреев
Тодор Димитров Ангелов
Ясен Бориславов Проданов