ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТУРИЗЪМ"

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.26, Протокол № 26/ 23.07.2013 г. изменен и допълнен с решение на ОС-Бургас,  по т.9, Протокол № 33/13.02.2014 год., по т.25, Протокол №39/12.08.2014 г., по т.4, Протокол №25/28.03.2017 г., по т.8, Протокол №12/28.07.2020 г.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.