НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 13, Протокол № 43/09 и 14.12.2010 г.;  изменена и допълнена:  по т. 5, Протокол № 49/ 19.05.2011 г.; изменена по т.16, Протокол №26/23.07.2013г.), изм. с Определение №305 от 13.02.2019 г. по адм. дело №3203/2018 г. на Административен съд – Бургас, изм. с Решение №495 от 19.03.2019 г. по адм. дело №3203/2018 г. на Административен съд – Бургас; изм. с Определение №2855 от 24.02.2020 г. по адм. дело №669/2020 г. на Върховен административен съд; изм. с Решение №13663/04.11.2020 г. на Върховен административен съд; изм. по т.1 от Протокол №28/30.11.2021 г.