НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОП „ОБЩИНСКИ ИМОТИ“

Публикувано от g.chanakova на

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.3 Протокол № 8/ 23.02.2016 г.; изменена и допълнена с решение на ОС-Бургас, по т.6, Протокол №8/31.03.2020 г.; по т.8, Протокол №13/29.09.2020 г.; по т.5, Протокол №18/21.12.2020 г.