НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.5, Протокол №13/25 и 27.09.2012 г., изм. и доп. с решение на Общински съвет - Бургас по т. 6, Протокол № 55/ 08.09.2015 г.; по т.31, Протокол №6/28.01.2020 г.