ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 14663 / 15.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от листата на ПП "КОД" и ПП "Български възход", относно: Създаване на група 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ