ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14702 / 23.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за членство на председателя на Общински съвет - Бургас в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ