ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14747 / 04.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Димчо Грудев - председател на ПК по обществен ред и сигурност, относно: Определяне на представител на Общински съвет - Бургас в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ