ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14764 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Избор на представител на Общински съвет - Бургас, който да бъде включен като член в състава на Общински съвет по наркотични вещества

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ