ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14787 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Тодор Иванов - общински съветник от ПП " Има такъв народ", относно: Предоставяне на пълен достъп /платени и безплатни услуги/ до eGIS – Интернет приложение за достъп до цифрови данни на Община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ