ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14786 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Станимир Апостолов - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика и морско дело", относно: Провеждане на конкурси за избор на управител на „Чистота“ ЕООД, „Бургасбус“ ЕООД, „Дезинфекционна станция - Бургас“ ЕООД и  „Иновационни системи - Бургас“ ЕООД по реда на Закона за публичните предприятия и определяне на минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ