ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14793 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура и вероизповедания“, относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2024 година в община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ