ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14802 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на представителни отбори на бургаски спортни клубове за принос в развитието на спорта и издигане престижа на Бургас през 2023 година 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ