ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14937 / 15.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мадлен Мутяфян и Чанко Мирчев - общински съветници от ПП БСП, относно: Осигуряване на финансов ресурс в Бюджет 2024г. за проектиране, изготвяне на КСС за ремонт на ул."Съветска", ул."Комсомолска" и ул."Странджа" в село Равнец или асфалтиране на посочените улици / при условия на алтернативност/
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ