ПРЕДЛОЖЕНИЯ 08 - 00 15053 / 25.01.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Стоян Грозев, Светослав Тодоров, Милен Георгиев, Георги Кузманов, Георги Манев и Мариела Кирова - общински съветници, относно: Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА