ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО „ЗЕЛЕНИ АСИСТЕНТИ“ В ОБЩИНА БУРГАС

Приет с решение на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №43/26.06.2018 г., отменен с решение на Общински съвет - гр.Бургас по т.3, Протокол №5 от 19.12.2019 г. 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.