ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15114 / 31.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Христина Хаджиатанасова, арх. Дилян Георгиев - общински съветници от коалицията ПП-ДБ, относно: 1. Включване на улица „ Ангел Димитров“, квартал „Сарафово“ в програмата за ремонти на Община Бургас; 2. Включване на улица „ Ангел Димитров“, квартал „Сарафово“ за обследване и поставяне на уличното осветление съгласно разпоредбите в ЗЕЕ и БДС EN 13201-2:2016; 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ