ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15133 / 05.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Евелина Василева Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и Йордан Тодоров Вълев - общински съветник и член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението относно: Изграждане на допълнително платно на ненаименуваната улица, перпендикулярна на ул. „Димитър Димов“, намираща се между сервиза за гуми и бензиностанция „Шел“ и между бл. 37 и бл. 38 в ж.к. „Зорница“ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ