ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15134 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Евелина Василева Михалева - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Осигуряване на средства за подмяна и изграждане на водопроводна мрежа във в.з.“Росенец“, з-ще гр. Бургас, Община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ