ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15148 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас и Ясен Бориславов Проданов - общински съветник в Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на финансиране по Програма „Достъпна култура“ в общ размер на  20 000 лв., от които 10 000 лв. за подпомагане подготовката и участието на творчески състави и индивидуални артисти в национални и международни състезания и прояви 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ