ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15180 / 08.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Мартин Кръстев - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Предвиждане на допълнителен бюджет за ангажиране на юрист/консултант в сферата на социалните дейности 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ